Sunday, November 27, 2011

TAFSIR SURAH AN-NASR


                                               
1.Sejarah penurunan surah An-Nasr
Seluruh Ulama Tafsir bersepakat bahawa Surah An Nasr ini merupakan Surah Madaniyyah walaupun turun di Makkah iaitu pada saat Haji Wada. Dan ini menjadi dalil bahawa Surah Madaniyah tidak selalu turun di kota Madinah.
Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir Al Qur’anul Azhim menurunkan suatu riwayat, tidaklah seorang Nabi diberikan umur dakwah separuh dari umur dakwah Nabi sebelumnya. Dakwah Nabi Isa  berumur 40 tahun. Dan Rasullullah mempunyai umur dakwah sekitar 20 tahunan.
Surah An Nasr merupakan tanda-tanda datangnya ajal Rasul. Sehingga Fatimah menangis setelah mendengar khabar ini namun setelah itu tersenyum setelah Nabi memberikan khabar bahawa Fatimah akan segera menyusul Nabi. Sedangkan dari kalangan isteri Nabi yang paling cepat menyusul Nabi adalah Zainab binti Jahsyi kerana seorang yang dermawan.
2.Pengenalan surah
Surah An-Nasr (Bahasa Arab: سورة النصر
    (PERTOLONGAN ) adalah surah A-Quran ke 110  dengan 3 ayat. 
 Ini adalah surah terpendek yang ketiga setelah Al-Asr dan Al-Kawthar, dengan hanya tiga ayat.
3.Asbabun Nuzul
Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa ketika Rasulullah  masuk ke kota Mekah pada waktu fathu mekah, Khalid bin Al-Walid telah diperintahkan untuk memasuki Mekah melalui dataran rendah untuk bertempur dengan pasukan Quraisy dan  menyerangnya serta merampas harta mereka sehingga memperolehi kemenangan.
 Oleh sebab itu, orang Quraisy telah masuk Islam secara beramai-ramai. Maka penurunan ayat ini adalah berhubung dengan peristiwa ini dan Allah memerintahkan untuk bersyukur kepada-Nya diatas kemenangan yang diperolehi serta meminta ampun diatas kesalahan yang telah dilakukan.                        
                                        
4 ,Surah An-Nasr
Tafsir ayat Surah An Nasr
Ayat 1`
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)
    Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, iaitu pertolongan dan kemenangan itu  adalah dating daripada Allah pada masa yang ditentukan-Nya dan dalam bentuk yang dikehendaki-Nya, sedangkan Nabi dan para sahabatnya tidak mempunyai apa-apa peranan dalam kemenangan itu. Ia merupakan urusan Allah semata-mata yang dilaksanakan-Nya dengan mereka atau tanpa mereka.  Inilah keseluruhan peranan mereka dalam mencapai  kemenangan dan dalam sambutan orang ramai menerima agama Allah, kerana itu dalam menghadapi penghormatan Allah yang melaksanakan kemenangan itu, mereka berkewajipan bertasbih, bertahmid dan beristighfar pada saat-saat kemenangan itu.
   Bertasbih dan bertahmid atas nikmat Allah yang telah menjadikan mereka sebagai pemegang amanah dan pembela agama-Nya, juga atas rahmat Allah ke atas seluruh umat manusia dengan mengurniakan kemenangan kepada agama-Nya, kemenangan kepada Rasul-Nya menakluk Makkah dan sambutan besar-besaran daripada orang ramai memeluk agamaNya yang penuh kebajikan itu setelah sekian lama mereka berada dalam keadaan buta, sesat dan rugi.
 Beristighfar terhadap berbagai-bagai perasaan dan pengalaman jiwa iaitu beristighfar terhadap perasaan bangga dan sombong yang berkecamuk dalam hati pada saat-saat mabuk kemenangan setelah sekian lama berjuang. Perasaan yang sedemikian memang sukar dikawal dalam hati manusia kerana itulah mereka perlu beristighfar.
Ayat ke-2
(2 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (
    Dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong
 Di ayat ini sebahagian ahli tafsir memberikan berbagai penafsiran diantaranya orang arab, ahlu mekkah, orang arab dan yang lainnya.
 Ikrimah dan Muqotil mengatakan bahwa penafsirannya adalah orang-orang Yaman yang berjumlah 700 orang datang kepada Rasul untuk beriman,tunduk patuh dan masuk Islam.
Diantaranya ada yang pandai azan, baca Al Quran dan berzikir sehingga Umar dan Ibnu Abbas menangis melihat hal tersebut. Rasul pun terlihat senang sampai wajahnya berbunga-bunga.
Ada satu atsar yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang tetangganya yang melihat Jabir bin Abdullah menangis dan menanyakan kenapa menangis. Dan Jabir mengatakan bahwa beliau mendapatkan ayat 2 dari An Nashr bahwa sekarang manusia berbondong-bondong masuk Islam suatu ketika nanti akan zaman manusia berbondong-bondong keluar dari Islam.
Ayat ke-3
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
     Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.
Mensucikan Allah hendaknya dengan memuji-Nya atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan-Nya dan mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan-Nya.
 Kemudian mintalah ampun kepada Allah untuk dirimu dan untuk sahabat-sahabatmu yang telah memperlihatkan kesedihan dan keputus-asaan kerana terlambat datangnya pertolongan Allah. 
Bertaubat dari keluh- kesah adalah dengan mempercaya penuh akan janji-janji Allah dan dengan membersihkan jiwa dari pemikiran yang bukan-bukan bila menghadapi kesulitan.
 *  Allah mendidik hamba-hamba-Nya melalui bermacam-macam cubaan dan bila merasa tidak sanggup menghadapinyaa harus memohon bantuan-Nya serta yakin akan datangnya bantuan itu.
@ Maksudnya, bila pertolongan telah tiba dan telah mencapai kemenangan serta manusia berbondong-bondong masuk Islam, hilanglah ketakutan dan hendaklah Nabi-Nya bertasbih menyucikan Tuhannya dan mensyukuri-Nya serta membersihkan jiwa dari pemikiran-pemikiran yang terjadi pada masa kesulitan. Dengan demikian keluh kesah dan rasa kecewa tidak lagi akan mempengaruhi jiwa orang-orang yang ikhlas selagi mereka memiliki keikhlasan dan berada dalam persesuaian kata dan cinta sama cinta. 
Dengan turunnya surah An Nasr ini, Nabi memahaminya bahawa tugas risalahnya telah selesai dan selanjutnya ia hanya menunggu panggilan pulang ke Rahmatullah.
Ibnu Umar berkata: "Surah ini turun di Mina ketika Nabi mengerjakan Haji Wada', sesudah itu turun firman Allah: 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
Ertinya:
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku".
(Q.S. Al Maidah: 3).
Nabi hidup hanya delapan puluh hari setelah turun ayat ini. Kemudian setelah itu turun ayat Kalalah, dan Nabi hidup sesudahnya lima puluh hari. Setelah itu turun ayat: 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
Ertinya: "Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri", (Q.S. At Tubah: 128).
Maka Nabi SAW. hidup sesudahnya tiga puluh lima hari. Kemudian turun firman Allah. 
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
Ertinya:
"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah".
Q.S. (Al Baqarah): 281.
Maka Nabi SAW. hidup sesudahnya dua puluh satu hari saja.
5.Faedah surah
1.     Membawa berita gembira kepada Rasulullah SAW
2.       Mendedahkan tabi'at  dan hakikat agama Islam dan sejauh mana cita-cita perjuangannya mahu membawa manusia kepada ketinggian, kemuliaan, keikhlasan, kebebasan dan kemerdekaan iaitu kemuncak matlamat yang tidak dapat dicapai manusia melainkan di bawah naungan Islam. 
        Kami telah diceritakan oleh Muhammad ibn Abi 'Adi, daripada Daud, daripada ash-Sha'bi daripada Masruq katanya: A'isyah telah bercerita bahawa Rasulullah SAW di akhir-akhir kegiatannya banyak berzikir dengan:
    subhanallahi wa bihamdihi, astagh firullaha wa atubu ilaih. Dan beliau telah bersabda; "Tuhanku telah memberitahu kepadaku bahawa aku akan melihat satu alamat pada umatku dan Ia memerintah kepadaku apabila aku melihat alamat itu supaya aku bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada-Nya. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat," dan aku telah pun melihat alamat itu iaitu: Iza ja asnasrullahi wal fath ... hingga akhir surah. 
       (Hadith ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim melalui    
         Daud Ibn Abi Hind dengan nas ini). 
         Ujar Ibn Kathir dalam tafsirnya; "Yang dimaksudkan dengan kemenangan dalam surah ini ialah kemenangan menakluk Makkah dan inilah pendapat yang sebulat." Qabilah-qabilah Arab memang menunggu-nunggu kemenangan Rasulullah SAW menakluk Makkah untuk memeluk agama Islam.
Pendapat yang dimaksudkan dengan ‘kemenangan’
    Mereka berkata; "Jika ia (Muhammad) dapat menundukkan kaumnya, maka itulah tanda ia seorang Nabi." Oleh itu apabila Allah memberi kemenangan kepadanya menakluk Makkah, mereka pun memeluk agama Allah sepuak demi sepuak. Dalam masa tidak sampai dua tahun selepas itu seluruh Semenanjung Arab beriman kepada agama Allah. Tiada qabilah Arab melainkan semuanya mengisytiharkan keislaman mereka. 
   Di sana ada lagi satu hadith daripada Ibn 'Abbas dan hadith ini tidaklah sukar untuk diselaraskan dengan hadith yang telah kami pilihkan itu. Ujar al-Imam al-Bukhari kami telah diceritakan oleh Musa bin Ismail katanya kami telah diceritakan oleh Abu 'Awanah daripada Abi Bisyr, daripada Sa'id ibn Jubayr, daripada Ibn 'Abbas katanya, 'Umar telah memasukkan aku ke dalam kumpulan tokoh-tokoh tua Perang Badar. Setengah mereka seolah-olah merasa tidak setuju dalam hati mereka lalu berkata; "Mengapa dimasukkan budak ini bersama kami, kami juga ada anak anak yang sebaya dengannya?" Jawab 'Umar; "Dia daripada budak budak yang kamu telah kenal."
         Pada suatu hari 'Umar menjemput mereka lalu ia masukkan aku bersama mereka. Menurut hatiku ia menjemput aku bersama mereka untuk memperlihatkan kebolehanku kepada mereka lalu ia berkata; "Apa pendapat
    kamu tentang maksud firman Allah 'Azzawajalla: Iza ja anas rullahi wal fath. Jawab sebahagian mereka; "Allah menyuruh kita bertahmid dan beristighfar kepada-Nya apabila Dia menolong dan memberi kemenangan kepada kita." Sebahagian yang lain diam tidak berkata apa-apa. Lalu 'Umar berkata kepadaku; "Adakah pendapat engkau  begitu juga wahai Ibn 'Abbas?" Jawabku; "Tidak", lalu ia terus bertanya; "Apa pendapat engkau?" Jawabku;
     "Itulah ajal Rasulullah SAW yang diberitahu Allah kepadanya. Firman Allah; "Apabila tiba pertolongan Allah dan kemenangan" maka itulah alamat ajal engkau, oleh itu hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan
    beristighfar memohon keampunan-Nya, sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat (hamba-Nya)."
Hadis 1
        Walau bagaimanapun, di sana terdapat suatu hadith lagi yang diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Bayhaqi dengan sanadnya daripada Ibn 'Abbas juga katanya;
    "Sebaik sahaja turun "Iza ja anas rullahi wal fath" Rasulullah SAW terus memanggil Fatimah dan berkata: "Sesungguhnya ayahanda telah diberitahu tentang kematian ayahanda," lalu Fatimah menangis kemudian dia ketawa sambil berkata: "Ia menceritakan kepadaku bahawa ia telah diberitahu tentang kematiannya, kerana itulah aku menangis, kemudian ia
    berkata pula: 'Sabarlah anakanda, kerana engkau anggota keluarga ayahanda yang pertama yang akan mengikuti ayahanda,' kerana itulah aku ketawa."
Hadis 2
    Hadith itu ialah daripada Ummu Salamah r. 'anha katanya;  Rasulullah SAW telah memanggil Fatimah pada tahun  kemenangan Makkah dan bercakap-cakap dengannya lalu Fatimah menangis kemudian ia bercakap-cakap dengannya lagi lalu Fatimah ketawa." Kata Ummu Salamah; "Apabila Rasulullah SAW wafat aku  bertanya Fatimahtentang rahsia tangisannya dan ketawanya tempoh hari lalu ia bercerita: "Rasulullah SAW telah memberitahu kepadaku ia tidak lama lagi akan wafat, itulah sebabnya aku menangis, kemudian ia memberitahu kepadaku bahawa aku akan menjadi penghulu kepada wanita-wanita ahli syurga, kecuali Maryam binti 'Imran, kerana itulah aku ketawa."
      (Dikeluarkan oleh at-Tirmizi).

Rujukan
INTERNET
BUKU
 Terjemahan Al-Quran Juz ‘Amma.
 (Secara Harfiah) –
 Ustaz Rusman Adsyah.                                   
(ISBN) 83-046-055-X
 Shahih Tafsir Ibnu Kathir
     Juz’Amma                                 

BATAS PERGAULAN DALAM ISLAMmaksud pergaulan dalam islam
Istilah pergaulan atau dalam bahasa Arabnya 'ikhtilat' yang membawa maksud pergaulan atau percampuran antara wanita dan lelaki adalah terminologi yang baru diperkenalkan dalam Islam. Istilah pergaulan atau percampuran atau Ikhtilat adalah membawa konotasi dan makna yang tidak sesuai dengan Islam. Istilah yang tepat ialah Liqa' (pertemuan) atau musyarakah (penyertaan) di antara lelaki dan wanita. pergaulan sepatutnya ditakrif sebagai batas pertemuan atau penyertaan antara lelaki dan wanita
Apa itu nafsu ????
Nafsu ialah tempat berkumpulnya kekuatan amarah dan syahwat dalam diri manusia.
Imam al-Ghazali mengumpamakan nafsu sebagai kuda yang liar. Jika tidak terdidik kuda itu akan mengamuk dan menjatuhkan orang yang menunggangnya.Sebaliknya, jika berjaya dijinakkan, kuda itu dengan mudah dapat ditunggang mengikut mana jua hala tujuan. Begitulah nafsu, jika dididik dengan betul ia boleh membawa kepada kebaikan.
Dorongan nafsu yang berbeza-beza ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Antaranya ialah:
  Nafsu mutma’innah
   yang sifatnya tenang dan bebas daripada gangguan Kejahatan.Inilah nafsu yang sentiasa mengilhamkan manusia supaya melakukan kebaikan.  Maksud firman Allah s.w.t  :
  “ Hai nafsu yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan gembira dan menggembirakan.”
                                         (Surah Al-Fajr 89:27-28)
Nafsu Lawwamah
   Ialah nafsu yang menyedarkan manusia daripada
   perbuatan jahat yang telah dilakukan serta menyesali kebaikan yang tidak dilakukan. Kadangkala manusia melakukan maksiat akibat lalai dan menurut hawa nafsu, kemudian bertaubat.
  Allah berfirman yang bermaksud :
“ Dan aku tidak membebaskan diriku (daripada kesalahan), kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
                                         (Surah Yusuf 12:53)
Nafsu Ammarah bi al-Su’
Nafsu yang sering menjurus melakukan maksiat
dan kejahatan, sering telunjuk hawa nafsu
serta tidak langsung berusaha untuk melawannya.
   Allah berfirman yang bermaksud :
 “ Aku bersumpah demi hari kiamat. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali
   (dirinya sendiri).”
                                (Surah al-Qiyamah 75:1-2)
Abang Ipar dengan Adik Ipar
Soalan:
Bagaimanakah aurat diantara abang ipar dan adik ipar?
  Jawapan:
Hubungan abang ipar dengan adik ipar hendaklah dijaga sesuai dengan tuntutan Islam, kerana hubungan keduanya tidak boleh kahwin hanya bersifat sementara. Jika abang ipar tersebut bercerai dengan isterinya maka ia boleh kahwin dengan adik iparnya tersebut. Jadi jelaslah keduanya bukan mahram dan perlu menjaga batas-batas aurat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada disebutkan; dari Uqbah bin Amir katanya; Rasulullah SAW sesungguhnya telah bersabda: "Jauhilah olehmu sekalian  masuk ke tempat para wanita". Lalu seorang sahabat Ansar bertanya: "Bagaimana pendapat baginda tentang ipar?'. Rasulullah SAW menjawab: "Ipar itu maut". (Riwayat Nasai)
Dengan hadis yang diterangkan Rasulullah ini jelaslah bahawa  hubungan antara ipar ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kerana maut yang diungkapkan Rasulullah dalam hadisnya tersebut merupakan fitnah yang sangat besar, jika kita mengabaikannya.
ANAK SUSUAN
Maka dengan itu, batas-batas pergaulan dan aurat menjadi lebih luas dan mudah mengikut sebagaimana batas-batas pergaulan dan aurat antara sesama keluarga kandung, kerana anak susuan adalah seperti anak sendiri.
Sumbang mahram
Pengertian Sumbang Mahram:
Perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah/nasab (keturunan) dengan mangsa. Sebagai contoh ayah merogol anak, datuk merogol cucu, abang merogol adik dan seumpamanya.
Adab yang perlu dijaga oleh lelaki dan perempuan
Allah s.w.t berfirman didalam surah Al-Hujurat, ayat 13:
يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
    Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya.
Inilah tujuannya. Agar kita berkenal-kenalan. Akan tetapi setiap sesuatu ada panduannya. Islam adalah agama yang syumul, yang lengkap, yang menyeluruh. Maka Islam telah meletakkan panduan untuk kita apabila kita ingin berkawan. Antara perkara pertama yang perlu kita fahami adalah jenis orang yang kita harus ambil sebagai kawan atau sahabat. Rasulullah s.a.w bersabda:
اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 
   “Seseorang adalah atas agama rakannya, maka hendaklah setiap dari kamu memerhatikan siapakan yang harus dipilih menjadi rakan.”
Maka perhatikanlah dan selidikilah sebelum kita mengambil seseorang sebagai sahabat. Allah s.w.t berfirman didalam surah Al-Kahfi, ayat 29:
   وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ      
                                             وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
     Ertinya: Dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami lalaikan hatinya daripada mengingati Kami, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran..
3.Tidak menyentuh lawan jenis
Di dalam sebuah hadits, Aisyah ra berkata, “Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin).” (HR. Bukhari)

Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Rasulullah bersabda, “Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Thabrani dengan sanad hasan)
 4.Ucapan yang makruf dan sopan
1.Firman Allah: "Dan ucaplah kata-kata yang makruf.“

Maksudnya, mereka ditegah sama sekali mengucapkan kata-kata yang janggal pada pandangan susila atau berbentuk sendaan dan sia-sia."
5.Tidak melunakkan suara dan bermanja.
2. Firman Allah :
"Dan janganlah kamu merendahkan (melunak dan memanja-manjakan) percakapan, yang menyebabkan mereka yang sakit hatinya terdetik untuk menggodamu."
Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan Yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. oleh itu janganlah kamu berkata-kata Dengan lembut manja (semasa bercakap Dengan lelaki asing) kerana Yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang Yang ada penyakit Dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah Dengan kata-kata Yang baik (sesuai dan sopan).
                                                                          (Al-Ahzaab : 32)
Elak perkataan merayu,menggoda ,merangsang keinginan,keji,lucah mahupun perkatan sia-sia/gurauan berlebihan.
Lunakkan suara berbeza dengan merendahkan suara . Lunak diharamkan, manakala merendahkan suara adalah dituntut. Merendahkan suara bermakna kita berkata-kata dengan suara yang lembut, tidak keras, tidak meninggi diri, sopan  dan sesuai didengar oleh orang lain. Ini amat bertepatan dan sesuai dengan nasihat Luqman AL-Hakim kepada anaknya yang berbunyi :
  “Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai” (Surah Luqman : ayat 19)
Berkait rapat dengan ungkapan yang baik ini, di dalam Al-Quran ada memberikan beberapa bentuk ungkapan yang wajar kita praktikkan dalam komunikasi seharian iaitu:
Qaulan Sadida (An-Nisa’ :9)
  Isi pesanan jujur dan benar, tidak ditambah atau dibuat-buat
Qaulan Ma’rufa (An-Nisa : 5)
Menyeru kepada kebaikan dan kebenaran
 Qaulan Baligha (An-Nisa’ : 63)
Kata-kata yang membekas pada jiwa
 Qaulan Maisura (Al-Isra’ : 28)
Ucapan yang layak dan baik untuk dibicarakan
 Qaulan Karima (Al-Isra’: 23)
Perkataan-perkataan yang mulia
 6.Mengelakkan daripada berhimpit dan bersesak-sesak
    Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa Rasulullah SAW setelah memberi salam beliau tidak terus bangun. Ini untuk memberi peluang kepada wanita keluar dahulu, menurut Ibnu Syiahab az-Zuhri.
7.Menjaga pergerakan Tidak harus mereka memperlihatkan liuk lintuk dan lenggang lenggok yang menggoda.
    Firman Allah: "Janganlah mereka menghentak kaki untuk menarik perhatian kepada perhiasan yang mereka sembunyikan. "
8. Menghindari tempat syubhat
   Sabda Rasulullah SAW: "Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu..." (Riwayat Bukhari)

9.Iltizam dengan pakaian Islam
    Firman Allah: "Wahai Nabi katakanlah kepada isteri dan anak-anak perempuan kamu supaya melabuhkan jilbab mereka." Dan firmanNya lagi:
"Janganlah kamu bertabarruj (bersolek) sebagaimana kaum jahiliyyah bertabrruj."
ADAB BERJIRAN
Orang yang tinggal dan menetap di sekitar kediaman kita meliputi 40 buah keluarga.
Rasulullah SAW mengutamakan konsep menghormati dan berbaik-baik dengan jiran tetangga melalui sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al-Syaikani :
 Maksudnya : “ Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan jiran tetangganya.”
PERKARA YANG PERLU DIAMBIL KIRA DALAM MENJALINKAN HUBUNGAN KEJIRANAN YANG HARMONIS DENGAN TETANGGA.
  1. Sama-sama menanggung penderitaan tetangga (bersimpati dan membantu kesusahannya).
  2. Menghindarkan diri daripada menyakiti hati tetangganya.
  3. Melindungi jiran daripada kezaliman orang lain.
  4. Memaafkan kesalahan jiran yang tidak disengajakan atau yang disengajakan
Peranan individu dalam menjalinkan hubungan dengan jiran tetangga.
·         Mengucapkan salam ketika bertemu.
·         Menjenguk mereka ketika sakit / kematian.
·         Mendoakan ketika bersin.
·         Menolong ketika kesempitan.
·         Memenuhi undangan apabila dijemput (selagi tidak terdapat acara maksiat).
·         Memberikan bantuan dalam usaha jihad dan kebaikan.
·         Tidak melakukan penganiayaan terhadap jiran seperti zina, mencuri dan menghina.
·         Berbaik sangka dan bertolak ansur
·         Berikan makanan kepada tetangga, dahulukan yang paling terdekat.

Rasulullah n bersabda, “Wahai Abu Dzarr, apabila kamu memasak sayur (daging kuah), maka perbanyak-lah airnya dan berilah tetanggamu.” (HR. Muslim).
CIRI-CIRI KAWAN YANG BAIK
·         Taat kepada perintah Alah
·         Baik budi pekerti dan bersopan santun
·         Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah (terpuji)
·         Berilmu pengetahuan dan beramal dengan ilmunya
·         Tidak mendedahkan keburukan kawan
·         Berlapang dada menerima teguran atau nasihat kawan
·         Sentiasa mendorong orang lain melakukan kebaikan
·         CARA BERADAB DENGAN KAWAN
·         Sentiasa memberi salam dan  mendoakan kebaikan ketika bertemu dan berpisah
·         Menghindari perbuatan atau percakapan yang menyakiti hati
·         Saling nasihat menasihati ke arah kebaikan
·         Jujur dan Ikhlas dalam persahabatan
·         Sentiasa bersangka baik dengan kawan

KELEBIHAN BERKAWAN DENGAN ORANG BAIK
·         Mendorong  melakukan perkara kebaikan
·         Dapat mencontohi kebaikannya
·         Dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan mungkar
·         Mendidik jiwa menjadi baik dan taat kepada Allah. 
Aurat Wanita Islam terhadap Bukan Islam
Aurat bermaksud bahagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Wanita wajib menjaga diri jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada sesiapapun yang tidak diizinkan melihatnya. Begitu juga halnya lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki dan wanita tidak boleh melihat aurat sesama wanita
. Daripada Abu Said al Khudri Rasulullah SAW bersabda maksudnya:
   "Jangan hendaknya lelaki melihat aurat lelaki lain, dan wanita melihat aurat wanita lain. Dan jangan lelaki tidur satu selimut dengan lelaki lain dan wanita satu selimut dengan wanita lain..." (HR Muslim, Abu Daud dan Tarmizi)
Hadis diatas menjelaskan tentang aurat wanita sesama wanita muslimah dilarang melihatnya, apakah lagi dengan wanita kafir jelas dilarang dan berdosa jika wanita muslimah menunjukkan auratnya, kerana dikhuatirkan menimbulkan fitnah yang besar terhadap orang Islam. Begitu juga dilarang wanita muslimah tinggal serumah dengan wanita bukan Islam kerana dapat menimbulkan fitnah dan bahaya yang sangat besar terhadap jiwa dan agama kaum muslimah.
v  Mencintai dengan sepenuh hati.
v  Mendengar nasihat mereka.
v  Menggembirakan hatinya.
v  Menjabat tangannya sebagai tanda wujud penghormatan kepada mereka.
v  Menghadapi dengan wajah berseri meskipun hati terluka.
v  Mendoakannya sepanjang  waktu.
v  Mengajaknya bermusyawarah. Kerana analisa orang tua itu terkadang lebih tajam dari pemikiran kita.
v  Bersikap sopan dalam setiap situasi.
v  Tidak mengeraskan suara dihadapan mereka.
v  Tidak mengarahkan pandangan dengan tajam.
v  Tidak menyakiti hati mereka dengan perkataan mahupun perbuatan.
v  Tidak mengeluarkan makian dan perkataan kasar.
v  Membantu pekerjaannya.
v  Membantu menyelesaikan masalah mereka.
v  Menjaga nama baik mereka.
v  Bersabar terhadap ketidakmampuan mereka.
v  Menyegerakan menjawab panggilan mereka.
v  Tidak mengungkit-ungkit pemberian.
Rujukan
INTERNET
-          http://Al-Hadaf.com.
-          http://ceria.ummah.blospot.com
-          www.iluvislam.com
-          www.darulnuman.com
Buku-buku fiqah

Monday, November 14, 2011

Kisah dua malaikat


Kisah dua malaikat
Yunus bin Ubaid dari Alhasan berkata bahawa Rasulullah saw telah bersabda :"Setiap anak Adam itu akan dijaga oleh dua orang malaikat, dan malaikat yang sebelah kanan itu lebih berkuasa dari malaikat sebelah kiri."

Kalau seseorang anak Adam itu membuat dosa maka malaikat yang disebelah kiri akan bertanya kepada malaikat yang disebelah kanan:"“apakah yang harus aku catit?" Maka berkata malaikat yang disebelah kanan: " Jangan kamu catit dosanya sehingga ia melakukan 5 dosa".

Kemudian bertanya malaikat yang disebelah kiri lagi: “kalau dia telah melakukan 5 dosa, apakah yang harus aku catitkan?" Berkata malaikat yang di sebelah kanan :"Biarkan sehingga dia membuat kebaikan, sebab kami telah diberitahu bahawa satu hasanat kebaikan dapat sepuluh kali ganda, oleh itu kita hapuskan 5 sebagai imbangan dari dosa yang 5 dan kami catitkan hanya 5 hasanat".

Apabila syaitan mendengar yang demikian maka dia pun menjerit sambil berkata:"Kalau macam ini bilakah aku dapat menjerumuskan anak Adam?"

Lihatlah bagaimana Allah s.w.t begitu sayang kepada kita sehingga memberi kita begitu banyak peluang untuk berfikir, misalnya apabila kita membuat satu kejahatan maka kita cuma dicatit satu dosa tetapi apabila kita membuat satu kebaikan maka kita akan dicatit 10 kebaikan.

Namun begitu, janganlah pula kita menjadikan rahmat ini sebagai tiket untuk kita melakukan dosa, kerana mati itu bila-bila sahaja pasti menjemput. Andai sahaja dosa sudah banyak kita lakukan, tambahan pula dosa besar yang dibenci Allah dan hanya ditebus dengan taubat. Kalau diizinkan nyawa masih ada, taubat mungkin masih berkesempatan bagi kita, tetapi jika sebaliknya??? Adakah dosa kita boleh dihapuskan dengan kebaikan yang mungkin terlalu sedikit??? Tanyalah diri kita masing-masing samada adakah amalan dan tabiatku selama ini adalah kebaikan yang membawaku ke pintu jannah atau suatu kejahatan yang membawaku ke pintu neraka? Renung- renungkan….
Wallahu’alam.

Saturday, November 12, 2011

9 Jenis Anak Syaitan.


Umar al-Khattab r. a berkata, terdapat 9 jenis anak syaitan :

1. Zalituun
Duduk di pasar/kedai supaya manusia hilang sifat jimat cermat.Menggoda supaya manusia berbelanja lebih dan membeli barang-barang yang tidak perlu.

2. Wathiin
Pergi kepada orang yang mendapat musibah supaya bersangka buruk terhadap Allah.

3. A’awan
Menghasut sultan/raja/pemerintah supaya tidak mendekati rakyat. Seronok dengan kedudukan/kekayaan hingga terabai kebajikan rakyat dan tidak mahu mendengar nasihat para ulama.

4. Haffaf
Berkawan baik dengan kaki botol. Suka menghampiri orang yang berada di tempat-tempat maksiat (contoh: disko, kelab malam & tempat yang ada minuman keras).

5. Murrah
Merosakkan dan melalaikan ahli dan orang yang sukakan muzik sehingga lupa kepada Allah. Mereka ini tenggelam dalam keseronokan dan glamour lain-lain.

6. Masuud
Duduk di bibir mulut manusia supaya melahirkan fitnah, gosip, umpatan dan apa sahaja penyakit yang mula dari kata-kata mulut.

7. Daasim
Duduk di pintu rumah kita. Jika tidak memberi salam ketika masuk ke rumah, Daasim akan bertindak agar berlaku keruntuhan rumah tangga (suami isteri bercerai-berai, suami bertindak ganas, memukul isteri, isteri hilang pertimbangan menuntut cerai, anak-anak didera dan pelbagai bentuk kemusnahan rumahtangga lagi).

8. Walahaan
Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya ketika berwuduk dan solat dan menjejaskan ibadat-ibadat kita yang lain.

9. Lakhuus
Merupakan sahabat orang Majusi yang menyembah api/matahari

Thursday, November 10, 2011

NAMA-NAMA SYURGA DAN BAKAL PENGHUNINYA.Berikut ini nama-nama Syurga serta tingkatan dan calon-calon penghuninya.

1. Syurga Firdaus
Syurga Firdaus diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Tentang calon penghuninya dijelaskan dalam surat Al Mu’minun ayat 1-11, yang ertinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (iaitu) orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (Yakni) yang akan mewarisi Syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.” (al-Mu’minun:1-11)

2. Syurga ‘Adn
Syurga ‘Adn diciptakan oleh Allah SWT dari intan putih. Calon penghuni Syurga ‘Adn antara lain:

- Orang yang bertakwa kepada Allah SWT.
“(iaitu) Syurga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam Syurga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. (iaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): “Salaamun alaikum, masuklah kamu ke dalam Syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.” (An-Nahl:30-31)

- Orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh.
“Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia). (iaitu) Syurga Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan).” (Thaha:75-76)

- Orang yang banyak berbuat baik.
“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. (Bagi mereka) Syurga Adn, mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera.” (Fathir:32-33)

- Orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan.
“Dan orang-orang yang sabar kerana mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik). (iaitu) Syurga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.” (Ar Ra’d:22-23)

3. Syurga Na’im
Syurga Na’im diciptakan oleh Allah SWT dari perak putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) Syurga-Syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.” (Al-Qalam: 34)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka Syurga-Syurga yang penuh kenikmatan” (Luqman :8)

“Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam Syurga yang penuh kenikmatan.” (Al-Hajj:56)

4. Syurga Ma’wa
Syurga Ma’wa diciptakan oleh Allah SWT dari zamrud hijau. Calon penghuninya adalah:

- Orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh.
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka Syurga-Syurga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (As-Sajdah:19)

- Orang-orang yang takut pada kebasaran Allah SWT dan menahan diri dari hawa nafsu buruk. “Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal (nya).” (An-Nazi’at:40-41)

5. Syurga Darussalam

Syurga Darussalam diciptakan oleh Allah SWT dari yakut merah. Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan islamnya, mengamalkannya ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta mengerjakan amal soleh lainnya kerana Allah SWT. Firman Allah SWT: “Bagi mereka (disediakan) darussalam (Syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan.” (Al-An’am:127)

6. Syurga Darul Muqamah

Syurga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah SWT dari permata putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan. Firman Allah SWT: “Dan mereka berkata:” Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dukacita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (Syurga) dari kurnia-Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu “. (Fathir :34-35)

7. Syurga Al Maqaamul
Syurga Al Maqaamul adalah Syurga yang diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Calon penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman (muttaqien), iaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tempat yang aman.” (Ad-Dukhan:51)

8. Syurga Khuldi
Syurga Khudli adalah Syurga yang diciptakan oleh Allah SWT dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Firman Allah SWT: “Katakanlah:” Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau Syurga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka.” (Al-Furqan:15)

Wallahualam

Wednesday, November 9, 2011

Rukun-rukun solat


Rukun-rukun solat
1.Niat
Dari Umar ra, Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Segala amalan itu menurut niat dan bagi tiap-tiap manusia apa yang dia niatkan.”
[H.R. Al Bukhari dan Muslim]
2.Berdiri dalam solat fardu
Allah swt. Berfirman yang bermaksud:
“Peliharalah solat dan solat wusta dan berdirilah kamu dalam keadaan tunduk kepada Allah”
[Surah Al Baqarah-ayat 238]
Imran ibn Husain ra berkata:
“Aku berpenyakit buasir, maka aku bertanya kepada nabi s.a.w. tentang keadaan solat, lalu baginda berkata: Bersolatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak sanggup berdiri, maka kerjakanlah dalam keadaan duduk, maka kerjakanlah sambil berbaring di atas rusuk(sisi)”
[H.R. Al Bukhari]
3.Menghadap kiblat
4.Takbiratul ihram
Dari Aly’ , Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Anak kunci dari solat ialah suci, pembukanya ialah takbir dan penutupnya adalah salam.”
[H.R. As Syafie, Ahmad,Abu Daud,Ibnu Majah , dan At-Tirmidzi]
Dari Abu Humaid ra.,
“Adalah Nabi s.a.w. apabila telah berdiri untuk bersolat, beliau berdiri lurus dan mengangkat tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar.”
[H.R. Ibnu Majah , disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban]
5.Membaca Al Fatihah(tiap-tiap rakaat solat fardu dan sunat)
Ubadah ibn Samit menerangkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah di dalamnya.”
[H.R. Al Jamaah]
Rifa’ah ibn Rafi’ menerangkan:
“Bahwasanya Nabi s.a.w. mengajarkan solat kepada seorang lelaki. Baginda berkata: Jika ada sesuatu suarh dari al-Quran bersama engkau, maka bacalah dia. Jika tidak ada, pujilah Allah, besarkanlah Dia(bacalah takbir,bacalah tahlil), kemudian rukuklah.”
[H.R. Abu Daud, At-Tirmidzi(menghasankannya),An Nasa’i dan al Baihaqi]
6.Rukuk(tuma’ninah-berhenti sejenak)
7.Iktidal(tuma’ninah-berhenti sejenak)
8.Sujud(tuma’ninah-berhenti sejenak)
9.Duduk akhir dan membaca tahiyat di dalamnya
10.Salam
Dari Aly’ , Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Anak kunci dari solat ialah suci, pembukanya ialah takbir dan penutupnya adalah salam.”
[H.R. As Syafie, Ahmad,Abu Daud,Ibnu Majah , dan At-Tirmidzi]
11.Tertib

Sunday, November 6, 2011

Qarin


Qarin adalah jin yang dicipta oleh Allah sebagai pendamping manusia. Boleh dikatakan ia sebagai "kembar" manusia. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti ada qarinnya sendiri. Rasulullah s.a.w. sendiri tidak terkecuali. Cuma bezanya, qarin Rasulullah adalah muslim. Manakala yang lainnya adalah kafir.

Pada umumnya qarin yang kafir ini kerjanya mendorong dampingannya membuat kejahatan. Dia membisikkan was-was, melalaikan solat, berat nak baca al-Quran dan sebagainya. Malah ia bekerja sekuat tenaga untuk menghalang dampingannya membuat ibadah dan kebaikan.

Untuk mengimbangi usaha qarin ini Allah utuskan malaikat. Ia akan membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Maka terpulanglah kepada setiap manusia membuat pilihan mengikut pengaruh mana yang lebih kuat. Walau bagaimanapun orang-orang Islam mampu menguasai dan menjadikan pengaruh qarinnya lemah tidak berdaya. Caranya dengan membaca "Bismillah" sebelum melakukan sebarang pekerjaan, banyak berzikir, membaca al-Quran dan taat melaksanakan perintah Allah.

Sabda Rasulullah s.a.w. daripada Abdullah Mas'ud r.a. maksudnya: "Setiap kamu ada Qarin daripada bangsa jin, dan juga Qarin daripada bangsa malaikat. Mereka bertanya: "Engkau juga ya Rasulullah." Sabdanya: "Ya aku juga ada, tetapi Allah telah membantu aku sehingga Qarin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebajikan sahaja." (Riwayat Ahmad dan Muslim)

Aisyah r.ha. menceritakan bahawa pada suatu malam Rasulullah s.a.w. keluar dari rumahnya (Aisyah), Aisyah berkata: "Aku merasa cemburu." tiba-tiba Baginda berpatah balik dan bertanya: "Wahai Aisyah apa sudah jadi, apakah engkau cemburu?" Aku berkata: "Bagaimana aku tidak cemburu orang yang seumpama engkau ya Rasulullah." Sabda Baginda: "Apakah engkau telah dikuasai oleh syaitan?" Aku bertanya: "Apakah aku ada syaitan?" Sabda Baginda: "Setiap insan ada syaitan, iaitu Qarin." Aku bertanya lagi: "Adakah engkau pun ada syaitan ya Rasulullah?" Jawab Baginda: "Ya, tetapi Allah membantuku sehingga Qarinku telah masuk Islam." (Riwayat Muslim)

Di dalam hadis lain daripada Ibnu Umar r.a., sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Aku dilebihkan daripada Nabi Adam a.s. dengan dua perkara, iaitu pertama syaitanku kafir lalu Allah menolong aku sehingga dia Islam. Kedua, para isteriku membantu akan daku tetapi syaitan Nabi Adam tetap kafir dan isterinya membantu ia membuat kesalahan." (Riwayat Baihaqi)

Ibn Muflih al-Muqaddasi menceritakan: Suatu ketika syaitan yang mendampingi orang beriman, bertemankan syaitan yang mendampingi orang kafir. Syaitan yang mengikuti orang beriman itu kurus, sedangkan yang megikuti orang kafir itu gemuk. Maka ditanya mengapa engkau kurus, "Bagaimana aku tidak kurus, apabila tuanku masuk ke rumah dia berzikir, makan dia ingat Allah, apabila minum pun begitu." Sebaliknya syaitan yang mengikuti orang kafir itu pula berkata: "Aku sentiasa makan bersama dengannya dan begitu juga minum."

Qarin akan berpisah dengan "kembar"nya hanya apabila manusia meninggal dunia. Roh manusia akan ditempatkan di alam barzakh, sedangkan qarin terus hidup kerana lazimnya umur jin adalah panjang. Walau bagaimanapun, apabila tiba hari akhirat nanti maka kedua-duanya akan dihadapkan ke hadapan Allah untuk diadili. Tetapi qarin akan berlepas tangan dan tidak bertanggungjawab atas kesesatan atau kederhakaan manusia.
                                                                                              

Saturday, November 5, 2011

IHSANMAKNA IHSAN
                Perkataan “Ihsan” boleh diertikan sebagai berbuat baik dalam melakukan sesuatu perkara dan perkataan ini adalah berlawanan dengan perkataan “ Isa’ah” yakni keburukan. Sebenarnya masyarakat kita sering melafazkan ihsan dalam banyak aspek kehidupan mereka. Sesungguhnya Allah S.W.T sentiasa menyuruh kita supaya bersifat ihsan dalam kehidupan sehinggakan Allah berjanji untuk memberi balasan dengan ganjaran pahala yang setimpal dengan amalannya iaitu syurga Allah yang amat dinantikan oleh semua manusia di akhirat kelak. Ini adalah bertepatan dengan firman Allah S.W.T dalam surah Yunus ayat : 26 yang bermaksud:

“Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalan baik dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia dan air muka mereka pula (berseri-seri) tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga mereka kekal didalamnya selama-lamanya.”
                Sifat itu sepatutnya dimiliki oleh setiap insan di dalam melakukan ibadah kepada Allah S.W.T untuk menjadi umat Islam yang cemerlang. Apabila kita melakukan setiap ibadah seolah-olah macam kita lihat Allah, tetapi sudah pasti kita tidak dapat melihat Allah bahkan yang pasti ialah Allah sentiasa melihat kita. Jadi sudah tentu kita akan melakukan ibadah tersebut dengan cara bersungguh-sungguh. Ini bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah S.A.W kepada Jibril a.s dalam satu hadis yang panjang seperti mana yang telah diriwayatkan oleh muslim yang bermaksud :

 “ Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau.”
IHSAN DALAM AMALAN
Ihsan dalam amalan ini bermaksud setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah bertepatan dan berlandaskan kepada apa yang disyariatkan oleh Allah serta apa yang dibawa oleh baginda Nabi S.A.W.Ini adalah bersesuaian dengan firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Baqarah ayat:112 yang bermaksud:

“(Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintahnya) sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya disisi tuhannya, dan tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita”.
Ihsan dalam perkataan
                Ihsan dalam perkataan bermaksud apabila kita hendak mengeluarkan perkataan atau bercakap, maka hendaklah dibuat saringan terlebih dahulu di dalam pemikiran kita, samada setiap perkataan itu boleh mendatangkan manfaat atau sebaliknya. Kerana semua manusia pada asasnya inginkan orang lain bercakap kepadanya dengan baik dan lemah lembut, maka tidak dapat tidak, ia perlulah melalui dari dalam dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain seperti mana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat : 83 yang bermaksud:

“…. Dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan yang baik…)

IHSAN KEPADA MANUSIA
                Suruhan untuk melakukan ihsan sesama manusia merupakan suatu tuntutan daripada Allah S.W.T kerana ada kalanya ihsan itu adalah wajib, seperti bersifat ihsan kepada kedua ibubapa serta kaum kerabat seperti mana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat :36 yang bermaksud.

“ Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibubapa dan kaum kerabat….)”

    Allah S.W.T memerintahkan supaya manusia sentiasa melakukan ihsan kepada kedua ibubapa dan kaum kerabat samada dalam keadaan senang atau pun susah, sihat ataupun sakit, ihsan ini boleh dilakukan dengan melaksanakan kebaikan kepada mereka dan menghindarkan keburukan dan kemudaratan terhadap mereka.

    Adapun ihsan sesama manusia ada kalanya tidak diwajibkan oleh Allah, tetapi sangat disukai olehnya seperti melakukan sedekah dan sebagainya.
Ihsan kepada haiwan
     Bersifat ihsan kepada haiwan juga merupakan satu tuntutan kepada kita, samada binatang itu halal dimakan atau sebaliknya. Ianya boleh disembelih atau pun tidak, ini bertepatan dengan hadis Rasulullah S.A.W. yang bermaksud:

” Dari Abu Yakli Sadad bin Usa dari Rasulullah S.A.W katanya : Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas tiap-tiap sesautu apabila kamu membunuh maka elokkanlah pembunuhan  dan apabila menyembelih maka elokkanlah penyembelihan dan hendaklah salah seorang kamu menajamkan mata pisaunya dan hendaklah ia melapangkan binatang sembelihannya”.

TAUBAT
        Keazaman untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya.
        Firman Allah SWT:
       Maksudnya: "dan bertaubatlah kamu kepada Allah wahai sekalian orang    mukmin, semoga kamu mendapat kemenangan."                (Surah an-Nur:31)

        Hukum Dosa kecil:
       Akan terhapus dengan memperbanyakkan zikir, istighfar, tahmid dan   berwuduk
Takut kepada Allah
      Apabila seseorang muslim itu mengenali Dzat Allah melalui sifatnya maka akan timbul rasa takut kepada Allah.
  Firman Allah:
 Maksudnya: " Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang berilmu(ulama')."
      (Surah al-Fatir: 28)
      Dengan adanya perasaan takut ini akan menyebabkan seseorang itu meningkatkan amal ibadat kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah.
MAHABBAH
  Kasih kepada Allah dipuji oleh syarak dan dimuliakan oleh Rasullullah SAW.
 Firman Allah:
      Maksudnya: " Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
      (Surah Ali Imran: 31)
      Mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya dapat melahirkan jiwa yang benar-benar beriman dan sanggup berjihad demi agama.


ZUHUD
     Merupakan corak kehidupan insan mukmin yang mengekang jiwa daripada segala bentuk kesenangan dunia sambil berusaha meninggalkan perkara yang tidak baik.
     Tanda-Tanda Zuhud :
ž  Tidak terlalu gembira apabila mendapat sesuatu dan tidak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu
ž  Sentiasa memandang sama kepada orang yang memuji dan mencela
ž  Sentiasa berasa tenang ketika beribadat dan hati sentiasa terdorong untuk melakukan ketaatan.
SABAR
      Firman Allah:
      Maksudnya: " Dan Kami(Allah) akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar itu pahala, menurut apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya."
                                                                                                  (Surah al-Nahl: 96)
     Sabar ini susah untuk diamalkan melainkan mereka yang kuat imannya seperti sabar dalam melakukan ketaatan. Sebagai contoh sabar dalam solat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan sebagainya. Sabar juga dapat menjauhkan diri daripada sifat sombong, mengumpat, bercakap yang sia-sia dan sebagainya. Bersabar terhadap perkara seperti musibah, kemalangan dan sakit juga adalah sesuatu sifat yang mulia.
SYUKUR
Firman Allah:
                Maksudnya: "Maka ingatilah Aku, nescaya Aku akan mengingatimu, dan syukuri nikmat-Ku dan jangan sesekali kamu kufur."
                                                                                      (Surah al-Baqarah: 152)
   Firman Allah lagi:
                Maksudnya: " Dan (ingatlah) takkala tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambah nikmat-Ku kepadamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras."
                                                                                    (Surah Ibrahim: 7)

        Syukur itu meliputi ilmu,amalan dan suasana. Ilmu dapat mengenal Allah melalui nikmat-Nya, amalan pula adalah dengan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah, dan suasana menimbulkan kegembiraan atas nikmat yang dimiliki.
IKHLAS & BENAR
                Mereka yang membersihkan amalannya dinamakan orang yang ikhlas. Untuk mencapai tahap ini amat dituntut untuk mematahkan dorongan hawa nafsu dan kasihkan dunia. Amalan yang ikhlas dan suci dalam perbuatan, tutur kata dan ibadat akan mendekatkan diri dengan Allah. 

                Firman Allah:

                Maksudnya: " Kecuali orang yang bertaubat, membuat kebaikkan dan berpegang teguh kepada Allah serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah."
                (Surah an-Nisa': 146)

Hakikat Benar
ž  Benar dalam menepati janji
ž  Benar dalam perkataan
ž  Benar dalam niat dan kehendak
ž  Benar dalam keazaman
ž  Benar dalam amalan
                Hadis Nabi SAW:
                Maksudnya: " Sesungguhnya kebenaran itu menbawa kepada kebajikan dan kebajikan itu membawa ke syurga."

TAWAKAL
                Meletakkan kebergantungan hanya kepada Allah setelah berazam dan diikuti dengan usaha. 
Allah SWT berfirman:
Maksudnya: " Apabila kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah."
                                                                        (Surah Ali Imran: 159)
Firman Allah lagi yang bermaksud:
                  " Orang (yang metaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada yang mengatakan: " Sesungguhnya orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka", Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."
                                                                     (Surah Ali Imran: 173)
Redha dengan   Qada’ & Qadar
                Setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita sama ada baik atau pun buruk maka hendaklah diterima dengan hati yang tenang dan sabar serta tidak ada keluh kesah atau penyesalan darinya. Bukan menjadi sesuatu yang mudah untuk mencapai tahap maqam yang sebegini tinggi. Namun dengan didikan rohani yang bersungguh-sungguh sifat murni ini akan dimiliki.

Firman Allah SWT:
                Maksudnya: "Allah telah redha akan mereka, dan mereka pula redha dengan Allah, itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya."
                                                                                  (Surah al-Bayyinah: 8)
MENGINGATI MATI
Hadis Nabi SAW yang bermaksud:  
    " Sepintar-pintar manusia ialah orang yang mengingati mati dan sentiasa bersedia menghadapinya, mereka itulah orang yang bijaksana."
Firman Allah SWT:
     Maksudnya: " Katakanlah bahawasanaya maut yang kamu sekalian ingin lari daripadanya itu pasti mendatangi kamu, kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada Dzat yang Maha Mengetahui segala yang ghaib serta yang nyata. Kelak dia akan memberitahu kamu segala yang telah kamu lakukan."                                                        (Surah al-Jumu'ah: 8)

                Dengan mengingati mati sebagai penyudah kepada kehidupan maka individu muslimin dan muslimah akan sentiasa melakukan perkara kebaikkan dan meninggalkan tegahan Allah.
Gemar Makan & Minum
ž  Iaitu terlampau banyak makan atau minum ataupun gelojoh ketika makan atau minum.
ž  Makan dan minum yang berlebih-lebihan itu menyebabkan seseorang itu malas dan lemah serta membawa kepada banyak tidur. Ini menyebabkan kita lalai daripada menunaikan ibadah dan zikrullah.
ž  Makan dan minum yang berlebih-lebihan adalah ditegah walaupun tidak membawa kepada lali daripada menunaikan ibadah kerana termasuk di dalam amalan membazir.
                Hadis Nabi saw maksudnya ” Yang terlebih Afdhal(utama) pada Allah swt ialah orang yg banyak berlapar dan banyak tafakur (berfikir sambil meneliti) Dan yang terlebih benci kepada Allah ialah orang yang banyak makan, banyak tidur dan banyak minum”.
Banyak berkata  yang sia-sia
                Banyak berkata-kata itu boleh membawa kepada banyak salah, dan banyak salah itu membawa kepada banyak dosa serta menyebabkan orang yang mendengar itu mudah merasa jemu.
                Firman Allah swt yang bermaksud:
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan2 mereka, melainkan bisikan2 daripada yang menyuruh (manusia) bersedekah, atau berbuat makruf, atau mendamaikan manusia”- Surah AnNisa :114
MARAH
                Sifat marah berpunca dari kurang kesabaran dalam menghadapi sebarang keadaan. Orang yang demikian selalunya  didorong oleh pengaruh Syaitan yang ingin merosakkan iman dan dirinya.
                Rasulullah S.A.W. bersabda, “Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawannya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.)
Hasad,dengki & Iri hati
                Sifat di atas lahir  daripada rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi orang lain lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya.
     Hadis Nabi saw yang bermaksud: ” Hasad itu memakan (memusnahkan) kebaikan , sebagaimana api memakan (membakar) kayu.”

Kasih pada harta
Tiada salah memiliki harta dan kemewahan hidup. Tetapi kemewahan yang membawa kepada sifat bakhil , tamak haloba dan juga membazir dibenci oleh Islam.
TAKBUR
                Banyak sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu takbur atau sombong diri seperti  nasab keturunan, kuasa pemerintahan, kekayaan, kelebihan ilmu, banyak pengikut dan banyak ibadat.
                Daripada Abdullah Bin Mas’uud (ra), daripada Nabi Muhammad SAW sabdanya:

“Tidak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya (sifat) Takbur (walaupun) sebesar zarah. Lalu seorang lelaki bertanya: (Bagaimana dengan) orang yang suka berpakaian bagus dan bersepatu bagus? Maka jawab baginda: Sesungguhnya Allah itu cantik (sempurna), Dia suka kepada yang cantik (sempurna). (Adapun) takbur ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain.(Hadis Sahih Riwayat Muslim dan Tarmidzi)
RIYAK
                Riyak pula ditakrifkan sebagai sifat untuk menarik pandangan orang dengan menampakkan pelbagai amalan yang baik dilakukan semata-mata menginginkan pujian, pangkat atau kedudukan.
                Riyak adalah pemusnah amal ibadah dan Rasulullah menyamakan riak sebagai syirik paling halus seperti sabda Baginda yang bermaksud: “Yang amat aku takuti ke atas kamu ialah syirik yang paling kecil. Kemudian Baginda ditanya mengenainya dan Baginda mengatakan, itulah riyak.” (Hadis riwayat Imam Ahmad)
UJUB
                Sifat ujub pula ialah berkait rapat dengan takbur dan riyak. Ujud beerti berasa hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi  kecantikan , kepandaian, kekayaan dan lain-lain.
                Sikap ujub akan melahirkan pula sikap sombong dan dengan itu dia enggan menerima teguran orang lain sekalipun ia benar. Kedua-dua sikap ini merupakan sikap tercela yang tidak disukai oleh Allah. Allah berfirman, maksudnya:
                 “Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong; sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri.”
                                                                                               [Luqman, ayat 18]


Kasih akan dunia
                Hati yang sentiasa berpaut kepada kehidupan dan kesenangan  dunia akan menyebabkan seseorang itu takutkan mati. Hakikat sebenar kehidupan dunia ini telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya:
            Maksudnya: Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megah antara kamu dan berlumba-lumba dalam mengumpul harta kekayaan dan anak pinak.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allah menciptakan tujuh malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian, ditentukan setiap mereka untuk menjaga pintu-pintu langit. Pada setiap pintu ini, malaikat pembawa amalan akan ditahan oleh mereka untuk memastikan sama ada amalan manusia tersebut diterima dan dapat melalui ke pintu langit seterusnya ataupun sebaliknya.
LANGIT PERTAMA
                Malaikat membawa amalan seorang hamba yang mempunyai nur seperti cahaya matahari. Berkata malaikat penjaga pintu langit: “pukullah amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah (mengumpat). Allah menyuruhku supaya tidak membenarkan amalan orang yang mengumpat itu dapat naik ke langit seterusnya.”
LANGIT KEDUA
                Selepas berjaya melalui pintu langit pertama, malaikat itu sampai ke pintu langit kedua dengan membawa amalan yang dilihat baik dan banyak. Kata malaikat penjaga langit: “berhenti kamu dan pukul amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya kerana dia berharap agar dengan amalannya dia mendapat keuntungan di dunia.”
LANGIT KETIGA
                Malaikat membawa amalan berupa pahala sedekah, solat dan puasa. Para malaikat kagum melihat amalan tersebut lalu dibawa melintasi langit pertama dan kedua. Tetapi ditahan di langit ketiga. Malaikat berkata: “Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takabbur dapat melintasiku. Orang itu suka membesarkan diri di majlis orang ramai.”
LANGIT KEEMPAT
                Amalan berupa tasbih, solat, puasa, haji dan umrah dibawa malaikat sehingga melepasi pintu langit keempat. Berkata malaikat: “Allah memerintahkan supaya amalan orang yang ujub tidak boleh melintasiku. Dia beramal dengan dorongan perasaan ujub dalam dirinya.”


LANGIT KELIMA
                Amalan yang dibawa berseri-seri, lalu berkata malaikat penjaga langit: “berhenti dan buangkan amalan ini pada orang yang mengerjakannya. Mereka sebenarnya hasad kepada orang yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya.”
LANGIT KEENAM
Malaikat membawa amalan solat, zakat, umrah, jihad dan puasa yang bercahaya seperti bulan purnama. Lalu berkata malaikat penjaga langit: “pukullah amalan ini kepada orang yang mengerjakannya kerana dia tiada belas kasihan kepada hamba-hambanya yang menghadapi kesusahan.”
LANGIT KETUJUH
                Berkata malaikat Sum’ah (ingin mahsyur): “aku akan menghalang orang yang riyak daripada sampai ke Tuhanku. Dia beramal bukan kerana mencari keredaan Allah tetapi supaya amalannya disebut-sebut.”
Ketika bertemu Allah SWT
                Kemudian, naik malaikat yang membawa amalan seorang hamba yang berupa solat, zakat, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam diri dan berzikir. Amalan ini dibawa oleh para malaikat penjaga langit sehingga dapat melintasi semua halangan dan sampai kepada Allah.

                Ketika itu, Allah berfirman yang bermaksud: “kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini. Aku lebih mengetahui segala isi hatinya. Dia tidak ikhlas kepada-Ku dengan malannya. Dia boleh menipu orang lain, menipu kamu tetapi tidak boleh menipu Aku.”
KESIMPULAN                                                                                                                                                                    

                Kesimpulannya di sini ialah jika seseorang itu sudah mengamalkan tuntutan Islam dan iman, maka belum tentu lagi ia menjadi seorang yang telah sempurna keimanannya kerana ia perlulah bersifat ihsan dalam setiap gerak langkah dan tindakan serta amalannya, kerana ihsan merupakan pergerakan atau pemangkin kepada tingkah laku manusia agar setiap amalan, perbuatan, percakapan dan niat adalah menepati kehendak syarak.
                 Ia melakukan sesuatu itu bukan atas dasar kepura-puraan, riak atau takbur, tetapi sebalinya ikhlas hanya kerana Allah semata-mata kerana ia tahu bahawa Allah sentiasa memerhatikannya zahir dan batin di setiap masa dan setiap tempat, tidak kira senang atau pun susah.
                                                                                  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...