Friday, January 21, 2011

CARA MEMELIHARA IMAN

Banyak orang menyangka ia orang beriman. Tetapi bila diuji keimanan mereka oleh Allah menerusi solat, ibadat, kesusahan, penyakit dan sebagainya, ternyata mereka sebenarnya tidak beriman yang sebenar.

Mereka menyangka mereka beriman kerana mereka beriman secara keturunan. Bapanya Islam, maka dia pun Islam. Iman perlu diusahakan untuk memperolehinya.

Bagaimanakah hendak mendapat Iman?
1. Melalui mujahadatunnaf. Mujanadatunnaf ialah berjuang melawan hawa nafsu jahat dan
melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan.

Latihan-latihannya adalah melalui 3 peringkat iaitu:
a ) Takhalli :
Takhalli ialah berusaha berjuang membuang segala sifat-sifat jahat atau membersihkan jiwa kita daripada sifat jahat atau mazmunah
b) Tahalli :
Tahalli ialah mengisi jiwa kita dengan sifat baik (Mahmudah). Setelah kerja pembersihanselesai kita isi pula wadah (jiwa dan hati) denganperkara baik.
c) Tajalli :
Peringkat Tajalli ialah peringkat merasanikmat meninggal atau membuang sifat jahat dan merasanikmat mengisi atau melakukan sifat baik serta merasakeagungan dan kehebaan Allah. Orang yang dapatmembuang sifat-sifat jahat dan dapat pula menghiasidirinya dengan sifat baik, Allah akan singkap hatinyadapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasamengingat Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan.

2. ara atau peringkat kedua ialah melalui mengerjakanamalan sunat. Terutama sembahyang
sunat khususnya diwaktu malam (sembahyang tahajjud). Selain daripadaamalan
sembahyang sunat ialah puasa sunat, berdoa,baca Al Quran dan sebagainya.

3. ara dan peringkat ketiga untuk mendapatkan imanialah melalui tafakur. Tafakur atau
berfikir ataumerenung ialah salah satu cara mendapatkan iman.Khususnya merenung dan berfikir akan kebesaran Allahdan kehebatan serta hikmah sesuatu yang dijadikan olehAllah sama ada berbentuk benda (alam, muka bumi,bintang dan lain-lain) dan juga kejadian-kejadian ke
atas diri kita seperti nikmat dan ujian. Semuanyamempunyai hikmah yang kalau kita renungkan akanmendapat iman. Jelaslah bahawa iman perlu diusahakan untukmendapatkannya. Susah payah pasti akan diharungi.Pengorbanan perlu dilakukan. Siapa yang memperolehiiman secara mudah, contohnya seperti orang Melayu yangmemperolehi iman secara keturunan, biasanyaamat mudahpula mereka merosakkannya. Siapa yang memperolehi imansecara susah payah,maka dipeliharanya iman mereka.CARA MEMELIHARA IMAN
Iman perlu dipelihara kerana ia akan dirosakkan olehnafsu dan syaitan. Dengan itu ada orang beriman yangkemudiannya jadi tidak beriman kerana imannya telahdirosakkan.

Cara memelihara iman:
1. mengawal iman supaya tidak rosak. Iman boleh rosakmenerusi Iktiqad seperti meragui hadis Nabi, meraguihukum dan undang-undang Islam dan sebagainya. Perkataan atau
ucapan seperti menghina Rasulullah,tidak yakin hukum Allah dan sebagainya. Perbuatanseperti melakukan perbuatan syirik, memohonpertolongan kepada selain dari Allah.

2. Menjaga Iman
Iman yang telah ada pada kita kena dikawal denganbeberapa sifat diri kita. Yakin pada
agama Allah dan perintahnya Ikhlas dalammelakukan amalan. Contohnya solat hendaklah atas niattaat kepada Allah bukan kerana menunjuk atau keranamalu atau kerana dipaksa. Selalu melakukan amalansunat Istiqamah dalam ibadat. Ibadat yang kita lakukanhendaklah berkekalan, bukan dikerjakan secarabermusim, atau bila lapang baru buat. Beramal denganpenuh tertib dan khusyuk.

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...